Statystyki
 
Statystyki to kompleksowe zestawienie pracy gabinetu. Dzięki kompleksowej analizie zestawień finansowych i medycznych statystyki powalają na pełną kontrolę pracy personelu, stając się przez to jednym z najważniejszych elementów programu ProDentis.
 
Statystyki umożliwiają śledzenie i analizę operacji zarówno stomatologicznych (zabiegi) jak i finansowych(faktury). Dodatkowo dają możliwość:
   
- wygenerowanie statystyk za dowolony okres
- zestawienie ogólne ukazujące obrót i wpłaty za dany czas
- zestawienia szczegółowe obrotów i wpływów z podziałem na lekarzy i pacjentów
- zestawienie wykonanych zabiegów z rozliczeniem lekarzy (procent od zysku) z uwzględnieniem kosztów np. prac protetycznych
- rozliczenie pacjentów - lista dłużników i raport przedpłat
- statystyki magazynowe - rotacja, zużycie, data ważności i ilość graniczna materiałów i leków
- statystyka laboratoriów protetycznych - lista zleceń, podsumowanie kosztów
- statystyki dodatkowe - skuteczność reklamy, podsumowanie ankiety marketingowej
- możliwość zapisu danych statystycznych w Excel bądź jako plik pdf
- wiele pozycji posiada możliwość ukrywania/odsłaniania danych szczegółowych

 

© INFOTEL 2017 by INFOTEL WebDesign 2017