Dokumentacja fotograficzna
 
Zakładka Dokumentacja fotograficzna umożliwia dodawanie nowych zdjęć do karty pacjenta oraz podgląd zapisanych zdjęć rentgenowskich, zdjęć cyfrowych i filmów.
 
Funkcja dokumentacji fotograficznej w ProDentis gwarantuje szereg udogodnień:
   
- wprowadzenie zdjęcia bezpośrednio z pliku, z RTG, z kamery, z mikroskopu czy ze skanera
- współpraca z radiografią (CRANEX, CYGNUS, DIGORA, DUERR DENTAL, FIMED, GENDEX, INSTRUMENTARIUM, KODAK, MORITA, OWANDY, PLANMECA, RSV, SATELEC, SCHICK, SIRINA,
  SOPRO, STERN WEBER, SUNI)
- zaawansowana grafika zdjęć: nanoszenie rysunków, pól tekstowych, krzywych, punktów, mierzenie odległości miedzy punktami na podstawie wykonanej kalibracji
- szybki podgląd zdjęć i filmów
- historia każdego zęba
- dokładny opis zdjęcia, wraz z możliwością parametryzacji (powiększenie, zmiana koloru, kontrastu itp.)
- dostęp do wykonanych zdjęć i filmów oraz zleceń protetycznych
- widoczność wykonanych zdjęć na diagramie uzębienia w karcie choroby pacjenta
- katalog zdjęć z podziałem na zdjęcia RTG, wewnątrzustne, zewnątrzustne, pantomograficzne, cefalometryczne, z mikroskopu, całość jamy ustnej
- dodatkowy podział zdjęć wg kwadrantu i daty

 

© INFOTEL 2017 by INFOTEL WebDesign 2017