Karta ortodontyczna i analizy cefalometryczne

Specjalnie dla lekarzy ortodontów w programie został umieszczony moduł ortodontyczny. To potężne narzędzie pozwalające na szczegółowe opisanie wszystkich istotnych elementów w procesie leczenia ortodontycznego.

Moduł ortodontyczny składa się z Karty ortodontycznej dostępnej pod diagramem uzębienia oraz Analizy cefalometrycznej, wykonywanej bezpośrednio na zdjęciach.
Główne elementy modułu ortodoncja w ProDentis to:
 
- szczegółowy opis wszystkich istotnych elementów w procesie leczenia ortodontycznego
- każda pozycja w karcie opatrzona jest bogatymi słownikami, które można uzupełniać o własne terminy
- wykonywania analiz cefalo znanymi metodami (np. Steinera, Schwarca) lub według indywidualnych schematów
- definiowanie szablonów, opartych na punktach konstrukcyjnych analiz lub wprowadzonych przez użytkownika
   
Karta periodontologiczna
 
Karta periodontologiczna - jest to specjalna karta przeznaczona dla lekarzy periodontologów. Jest to bardzo praktyczne i bogate narzędzie przeznaczone do notowania wszystkich zmian związanych z chorobami przyzębia.
 
Karta pozwala na zapis podstawowych parametrów badania periodontologicznego, które można przenieść na automatycznie tworzone wykresy z zastosowaniem przejrzystej, barwnej prezentacji. Do głównych funkcji karty periodontologicznej należą:
   
- tabela uzębienia podzielona na Szczękę (strona policzkowa i podniebienna) oraz Żuchwę (strona językowa i policzkowa)
- notowanie sześciu wartości: ruchomość, furkacja, płytka, brzeg dziąsła, głębokość kieszonki, krwawienie. Dane można notować w tabeli lub bezpośrednio na wykresie.
- notowanie wartości z wykorzystaniem słowników w postaci numerycznej bądź symbolicznej, a także wpisywanie wartości "ręcznie" za pomocą klawiatury
- automatycznie tworzony wykres pokazujący parametry pomiarowe w postaci przejrzystej, barwnej prezentacji
 
© INFOTEL 2017 by INFOTEL WebDesign 2017