Dlaczego jesteśmy liderem Funkcje programu Nowości  

Nowości w programie ProDentis: jesień/zima 2015/2016.

W tym roku wrzesień zaowocował w dwie potężna aktualizacje, które wnoszą szereg nowych funkcji. Poniżej przedstawiamy listę wprowadzonych zmian wraz z opisem ich wykorzystania.

KIOSK/SKLEPIK
 

Najnowsza wersja programu wprowadza wygodną możliwość obsługi sprzedaży detalicznej środków i materiałów stomatologicznych (tj. pasty, szczoteczki itp.) z poziomu Gabinetu i Recepcji.
Sprzedaż towaru można w łatwy sposób powiązać z magazynem, tak aby sprzedaż produktu automatycznie "zdejmowała" z magazyny wskazaną ilość danego towaru. Co więcej, partię towaru przyjętego na stan magazynowy można powiązać z odpowiednim kodem kreskowym, który wydrukowany na naklejce można przykleić na dany towar. W celu wykorzystanie tej funkcji należy wykorzystać drukarkę do kodów kreskowych Zebra oraz czytnik kodów kreskowych. W przypadku wykorzystanie tej funkcji, obsługa sprzedaży zostaje w pełni zautomatyzowana, gdyż zaczytanie kodu z naklejki, umieszcza dany produkt na paragonie i pobiera go automatycznie z magazynu.

Sprzedaż detaliczna towarów odbywa się zawsze poprzez wystawienie paragonu: w przypadku obsługi programu przez drukarkę fiskalną program automatycznie generuje paragon fiskalny. Natomiast w przypadku braku drukarki fiskalnej program automatycznie generuje tzw. paragon imienny, który można wydrukować z poziomu paragonów imiennych dostępnych w zakładce Wystawianie faktur.

   
ASYSTENTKI
 

Moduł ten został stworzony aby wygodniej zarządzac pracą asysty poprzez umożliwienie rozliczanie czasu pracy asystentek oraz powiązanie terminarza pracy asysty z grafikiem lekarza. Funkcja ta pozwala:

1. Przede wszystkim daje możliwość powiązania terminarza lekarza z terminarzem asystentki, tak aby rezerwując termin pacjentowi, jednocześnie rezerwacja była wykonana w grafiku lekarza i grafiku asysty. Dodatkowo z poziomu terminarza można dowolnie modyfikować informację, z jakim lekarzem pracuje asystentka danego dnia.

2. Program nalicza także prowizję asystentki wg wybranego schematu - przepracowanych godzin bądź udziału procentowego od zabiegów, w których dana asysta uczestniczyła w pracy z lekarzem.

Terminarz lekarza powiązany z terminarzem asysty.

 

Udział asysty w przyjmowaniu pacjenta.

W celu podsumowania pracy asysy, ProDentis generuje wygodne statystyki podusmowyjące łaczny czas i liczbę wizyt oraz procent od wykonanej procedury.

   
MODELE PROTETYCZNE STL (3D)
 

Archiwizacja trójwymiarowych modeli protetycznych i ortodontycznych w karcie pacjenta.

Trójwymiarowe modele protetyczne i orotodontyczne STL mogą być umieszczane i analizowane w dokumentacji zdjęciowej pacjenta.

   
MODUŁY ROZLICZENIOWE (różne formy finansowania leczenia, ubezpieczyciele; współpraca z Boneter)
   
 

Nowa wersja programu rozwija obsługę firm ubezpieczeniowych finansujących/współfinansujących leczenie pacjentów oraz wprowadza współpracę z systemem Boneter.

W przypadku firm-Ubezpieczycieli program daje możliwość wystawienia faktury VAT na firmę opłacającą wykonane usługi dla konkretnych pacjentów. Może być to faktura opiewająca na całą kwotę zabiegu lub tylko na jego część. Program wówczas rozróżnia ile zapłacił pacjent a ile dopłacić ma Ubezpieczyciel. Co więcej można stworzyć listę pacjentów opłacanych przez daną Firmę-Ubezpieczyciela i wystawić jedną zbiorcza fakturę regulującą wykonane zabiegi dla pacjentów.

Boneter to automatyczny, internetowy system zdobywania klientów i program lojalnościowy. Współpraca programu ProDentis z systemem Boneter polega na przesyłaniu informacji o kwotach opłaconych usług medycznych i sprzedanych towarów w gabinecie, w celu jej dalszej obróbki w systemie Boneter.

W ramach ustawień można zdefiniować, jakie wartości będą przesyłane - czy tylko kwoty wykonanych zabiegów, czy także kwoty ze sprzedaży produktów (szczoteczki itp) oraz procedury umieszczone na fakturze a nie zapisane w karcie pacjenta, jako wykonane.
Dodatkowo można także uściślić, jakie pozycje cennikowe będą przekazywane do systemu Boneter.

   
FAKTURY ZALICZKOWE
 

Funkcja ta pozwala na wystawianie faktur przy pobieraniu zaliczki oraz rozliczanie zaliczki na końcowej fakturze VAT.

Każda dokonana na koncie pacjenta wpłata może zostać wprowadzona z fakturą zaliczkową na wykonanie usługi, którą następnie program uwzględni w momencie wystawienia faktury końcowej za wykonane zabiegi.
Po wystawieniu faktury zaliczkowej, zostaje ona automatycznie zapisana w liście faktur. Faktury zaliczkowe są odpowiednio oznaczone. Z tego miejsca można fakturę zaliczkową wydrukować pacjentowi.

Po wykonaniu zabiegu, na którego poczet została uprzednio pobrana od pacjenta zaliczka i wystawiona faktura zaliczkowa, w momencie rozliczenia, program standardowo zapyta, czy chcemy rozliczyć należność z zaliczki - jeśli była wystawiona faktura zaliczkowa, będzie ona wyraźnie oznaczona. Powiązanie zaliczki (znajdującej się na fakturze zaliczkowej) ze spłatą wykonanego zabiegu pozwoli rozliczyć wizytę.

 

FAKTURA ZBIORCZA DLA KILKU PARAGONÓW
 

Najnowsza wersja programu wprowadza możliwość wystawienia jednej zbiorczej faktury VAT dla kilku wystawionych paragonów fiskalnych za pośrednictwem ProDentis. Dzięki temu na jednej fakturze VAT może znaleźć się rozliczenie kilku wizyt, na które wystawione były osobno paragony.

 

   
NOWY GRAFIK ONLINE i współpraca z portalem Znany.Lekarz.pl
 

Nowoczesna rezerwacja terminów przez internet, powiązana z portalem Znany.Lekarz.pl

Terminarz rezerwacji online jest dodatkowym modułem internetowym w programie ProDentis, który pozwala pacjentowi na samodzielne umówienie terminu wizyty o dowolnej godzinie i z dowolnego miejsca.

Nowy grafik online nie tylko zmienił szatę graficzną, ale także funkcjonalność. Dzięki temu pacjent umawiający się na wizytę przez stronę internetową gabinetu, jeszcze łatwiej znajdzie odpowiedni dla siebie termin. Wypełniony przez pacjenta formylarz, trafia do recepcjonistki jako powiadomienie o chęci umówienia się na wizytę. Wówczas recepcjonistka decyduje czy umówić pacjenta w wskazanym przez niego terminie. Dodatkowo w przypadku pacjentów pierwszorazowych, wypełniony na stronie przez pacjenta formularz pozwala założyc mu automatycznie kartę w ProDentis.

Dodatkowo program ProDentis pobiera także rezerwacje internetowe pacjentów wykonane poprzez portal ZnanyLekarz.pl. Obsługa przyjmowanych rezerwacji z tego miejsca wygląda analogicznie jak przyjmownaie rezerwacji przez grafik online programu. Wypełniony przez pacjenta formularz na stronie ZnanyLekarz.pl, trafia do recepcjonistki jako powiadomienie o chęci umówienia się na wizytę. Wówczas recepcjonistka decyduje czy umówić pacjenta w wskazanym przez niego terminie. Dodatkowo w przypadku pacjentów pierwszorazowych, wypełniony na stronie przez pacjenta formularz pozwala założyc mu automatycznie kartę w ProDentis.

 

   
WYSZUKIWARKA PROCEDURY W KARCIE PACJENTA
  Wraz z nowa wersją programu została wprowadzona, nowa wygodna forma wyszukiwania procedury po jej nazwie w trakcie przyjmowania pacjenta. Do tej pory wprowadzenie do karty prodedury wymagało wyszukania wzrokowego jej z listy cennikowej. Obecnie procedure mozna wyszukac po nazwie wpisując dowolna frazę zanwy danego zabiegu.
   
POBIERANIE NOTATEK Z PORZEDNICH WIZYT
 

W przypadku niektórych elementów karty pacjenta, które są uzupełniane podczas każdej wizyty (tj: rozpoznanie, opis wizyty, zalecenia, przepisane leki) został wprowadzony mechanizm umożliwiający automatyczne pobranie sporzadzonej notatki wprowadzonej podczas ostatniej wizyty.

Aby dodać notatkę z poprzedniej wizyty wystarczy wykorzystać link z poleceniem "Pobierz z ostatniej wizyty" a automatycznie notatka zostanie pobrana.

   
WYMIANA INFORMACJI Z PROTETYKAMI - NOWY MECHANIZM KOMUNIKACJI Z PROGRAMEM PROTETIS
 

Wersja programu Prodentis 6.78 wprowadza nową metodę ustawienia komunikacji z pracowniami protetycznymi, które użytkują program Protetis. Dzięki temu jeszcze prościej i wygodniej można się łączyć z protetykami i elektronicznie wysyłać zlecenia protetyczne bezpośrednio z programu.

Komunikacja z programem Protetis czyli elektroniczna wymiana zleceń z pracownią to jedyne takie rozwiązanie w Polsce!!!

   
OBSŁUGA ZGÓD PACJENTA PODPISEM BIOMETRYCZNYM WSZYSTKIMI MODELAMI TABLETÓW WACOM
 

Wszystkie zgody pacjenta na leczenie, oświadczenia czy wywiad lekarski przygotowane w zawartym w programie edytorze szablonów od zawsze mogły byc podpisywane podpisem biometrycznym za pomocą tabletów WACOM STU 300. Obecnie ProDentis współrpacuje ze wszystkimi modelami tabletów WACOM a na szczegółną uwagę zasługuje tablet STU 500 na którym pacjentowi możemy wyświetlić treść podpisywanego dokumentu.

   


 

 

 

 

  

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

© INFOTEL 2017 by INFOTEL WebDesign 2017