Fakturowanie
 
Dostępna w programie opcja Wystawianie faktur to moduł służący do rozliczeń z pacjentami za pomocą faktur, rachunków i paragonów. Wystawianie faktur dostępne jest zarówno w module Gabinet, jak również w module Recepcja.
 
Funkcje fakturowania:
   
- rozliczenie wizyty za pomocą faktury, rachunku paragonu bezpośrednio po jej zakończeniu
- wystawianie faktur, rachunków i paragonów i faktur proforma z treścią dowolna bądź i/lub z zabiegami z wizyt
- tworzenie korekt faktur VAT
- lista wystawionych dowodów wpłaty KP i wypłaty KW
- lista wystawionych dokumentów z podziałem na lata i pacjentów
- wydruk dokumentów w oryginale i kopii
- możliwość poprawy wystawionego dokumentu i ręcznej zmiany numeru

 

© INFOTEL 2017 by INFOTEL WebDesign 2017